top of page
oca 4.jpg
oca.png
oca 5.jpg

DATA DE ESTREA :
Teatro Colón, A Coruña
13 decembro 2022
19H

Que é Oca?
Oca é unha pequena ópera dunha hora de duración, con texto de
Gloria Rico e con música de Juan Durán, pensada para ser
protagonizada por nenos e nenas. O argumento da obra está baseado,
libremente, no Xogo da Oca. Como tal, trátase dunha viaxe inciática
por distintos episodios da vida, desde o inicio do xogo até a chegada
ao xardín, na cal o obxectivo é sempre avanzar. Esta estrutura
correspóndese musicalmente cun prólogo, sete cadros e un epílogo,
entre os cales media a narración dunha actriz.

oca 3.jpg

Ficha Técnica

oca 2.jpg
oca 1.jpg

Elenco:

ACTRIZ: Nuria Sanz
COMPOSICIÓN MÚSICAL: Juan Durán

DIRECTOR MUSICAL: Fernando Briones

CORO: MiniGaos

MÚSICA: Orqueta Gaos
TEXTO: Gloria Rico

AXUDANTE DE DIRECCIÓN: Roberto Leal

DESEÑO DE ILUMINACIÓN:  Carlos Álvarez-Ossorio
GRAFÍA: Jorge Cebreiro
DATA DE ESTREA :

Teatro Colón, A Coruña

13 decembro 2022

19H

oca 6.jpg
bottom of page