top of page
oca 4.jpg
oca.png
oca 5.jpg

Que é Oca?
Oca é unha pequena ópera dunha hora de duración, con texto de
Gloria Rico e con música de Juan Durán, pensada para ser
protagonizada por nenos e nenas. O argumento da obra está baseado,
libremente, no Xogo da Oca. Como tal, trátase dunha viaxe inciática
por distintos episodios da vida, desde o inicio do xogo até a chegada
ao xardín, na cal o obxectivo é sempre avanzar. Esta estrutura
correspóndese musicalmente cun prólogo, sete cadros e un epílogo,
entre os cales media a narración dunha actriz.

oca 3.jpg
oca 2.jpg
oca 1.jpg

Ficha Técnica

Elenco:

ACTRIZ: Nuria Sanz
MÚSICA: Juan Durán

DIRECTOR MUSICAL: Fernando Briones

CORO: MiniGaos
TEXTO: Gloria Rico

AXUDANTE DE DIRECCIÓN: Roberto Leal
GRAFÍA: Jorge Cebreiro
DATA DE ESTREA : 9 e 10 decembro 2022

oca 6.jpg
Sin título-1.png
bottom of page